top of page

7 ознак трудових відносин

Не дають спокою владі функціонування та оподаткування ФОП.


На позачерговому засіданні 8 лютого КабМін схвалив законопроєкт, де визначається 7 ознак наявності трудових відносин:

  1. Виконання особою роботи за конкретною кваліфікацією, професією, посадою за дорученням та під контролем особи, в інтересах якої виконуються роботи;

  2. Здійснення регулювання процесу праці, що має постійний характер та не передбачає встановлення особі конкретного визначеного результату за певний період;

  3. Виконання роботи на робочому місці, визначеному або погодженому з особою, в інтересах якої виконуються роботи, з дотриманням встановлених нею правил внутрішнього трудового розпорядку;

  4. Організація умов праці, зокрема, надання обладнання, інструментів, матеріалів, робочого місця, особою, в інтересах якої виконуються роботи;

  5. Систематична виплата винагороди особі, яка виконує роботу;

  6. Встановлення особою, в інтересах якої виконуються роботи, тривалості робочого часу та часу відпочинку;

  7. Відшкодування поїздок та інших фінансових витрат, пов’язаних з виконанням роботи, особою, в інтересах якої виконується робота.


Якщо ви підпадаєте хоча б під 3 такі ознаки, цього вже достатньо, щоб визнати у вас наявність трудових відносин.


У такому разі сторони зобов’язані укласти трудовий договір та забезпечити працівника необхідним соціальним пакетом: відпустками, лікарняними, гарантіями щодо збереження місця роботи.


А як щодо відповідальності за порушення? Консультації на сайті www.wedoitbm.ua


191 перегляд

Comentários


bottom of page