top of page

Послуги бухгалтерського обліку в Україні на аутсорсі

Мета бухгалтерського обліку – відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, яка повинна надавати користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансове становище і результати діяльності підприємства згідно зі ст. 3 Закону про бухоблік.

mini_bookmark-fav-dynamic-gradient-min.png

Бухгалтерська компанія WEDOITBM™ надає комплексні послуги, які включають бухгалтерський, податковий, кадровий облік та консалтинг в сфері податковго права.

Бух детали

Бухгалтерський облік передбачає роботу в багатьох напрямках, а саме:

Формування облікової політики підприємства

Заробітна плата:

 • Суворе дотримання трудового законодавства;

 • Оформлення співробітників, звільнення, переведення, підвищення. Трудові договори, трудові книжки, штатний розпис, табель обліку часу;

 • Нарахування та виплата заробітної плати. Підготовка даних по нарахуванню зарплати, розрахунок та сплата податків. Зарплатні проекти;

 • Нарахування та утримання обов’язкових податків по заробітній платі (ЄСВ-22%, ПДФО-18%, ВЗ-1,5%).

Контрагенти:

 • Оформлення первинної документації для клієнтів та постачальників (рахунки, акти надання послуг, видаткові накладні, податкові накладні);

 • Акти звірок з контрагентами;

 • Контроль дебіторської та кредиторської заборгованості.

Банківське обслуговування:

 • Робота с клієнт-банком, інтернет-банкінгом та платіжними системами;

 • Формування платіжних документів по господарській діяльності, зовнішньоекономічній діяльності, зарплатним проектам;

 • Співробітництво з усіма відділами банківської системи від валютного до кредитного.

Зовнішньоекономічна діяльність:

 • Оформлення зовнішньоекономічних договорів, контрактів, додатків;

 • Обробка митних декларацій і документів;

 • Валютні операції.

Склад:

 • Необоротні активи;

 • Прийом-передача основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

 • Введення в експлуатацію, списання, інвентаризація, модернізація, переміщення, амортизація основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;

 • Документальне оформлення складських операцій;

 • Переміщення, інвентаризація, оприбуткування, списання товарів.

Касова дисципліна:

 • Складання видаткових касових ордерів та прибуткових касових ордерів;

 • Авансові звіти;

 • Розрахунок та встановлення лімітів каси;

 • Дотримання касової дисципліни на підприємстві;

 • Інвентаризація каси;

 • Ведення касової книги.

Фінансова звітність:

 • Баланс (квартальний, річний);

 • Звіт про фінансові результати (квартальний, річний).

Статистична звітність:

 • 1-Послуги (місячний);

 • 1-Підприємництво (місячний);

 • 9-ЗЕЗ (квартальний);

 • 2-Інвестиції (квартальний).
   

Аналіз діяльності та оптимізацію податків і процесів на регулярній основі

KPI по податках. Ми знаємо, як платити правильні податки.

Комунікацію з фінансовими органами (корпоративним відділом, валютним контролем, фінансовим моніторингом) - ми говоримо з ними однією мовою.

Сплату штрафів, нарахованих з нашої вини в зв'язку з допущеною бухгалтером помилки без суперечок і судових розглядів.

Екстрений зв'язок 24/7. Ми дійсно відповідаємо на звернення в неробочий час, адже це, як правило, дуже терміново.

Безпеку даних. Ви знижуєте витрати на: підтримку сервера, системного адміністратора, ліцензування ПО.

Комунікацію з контролюючими органами (податковою службою, управлінням статистики, пенсійним фондом, центром зайнятості, фондом соціальної допомоги інвалідам).

bottom of page