top of page

Послуги кадрового обліку в Україні на аутсорсі

Мета кадрового обліку - систематизація відомостей щодо кількісної та якісної структури персоналу компанії.

Бухгалтерська компанія WEDOITBM™ надає комплексні послуги, які включають бухгалтерський, податковий, кадровий облік та консалтинг в сфері податковго права.

mini_bookmark-fav-dynamic-gradient-min.png
Бух детали

Кадровий облік підприємства передбачає роботу в багатьох напрямках, а саме:

Загальні процедури:

 • Особові картки співробітників;

 • Трудові книжки та книги обліку трудових книжок;

 • Журнал обліку наказів, журнал обліку руху трудових книжок, журнал реєстрації наказів.

Оформлення кадрової документації:

 • Заява (прийняття, відпустка, перехід, преміювання, звільнення и т.п.);

 • Прикази (прийняття, відпустка, перехід, преміювання, звільнення и т.п.);

 • Трудові книжки;

 • Посадові інструкції;

 • Табель обліку робочого часу робітників;

 • Штатний розпис згідно класифікатора професій;

 • Трудові договори;

 • Графіки відпусток;

 • Довідки с місць роботи;

 • Заява на соціальну пільгу;

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку.

Підготовка та подача обов’язкової звітності по персоналу:

 • Звіт 1-ПВ (місячний, квартальний, річний звіт);

 • Звіт 3-ПВ (піврічний, річний звіт);

 • Звіт 6-ПВ (річний звіт);

 • Звіт 3-ПН (звіт з вакансій);

 • Звіт 4-ПН (при звільненні співробітників);

 • Звіт 5-ПН (звіт по звільненим співробітникам);

 • Звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів 10-ПІ (річний звіт).

Дотримання трудового законодавства:

 • Квоти для осіб, маючих додаткові гарантії;

 • Норматив робочих місць на підприємстві;

 • Норм трудового законодавства;

 • Норм нарахування та виплат по заробітній платі;

 • Норм по охороні праці.

Аналіз діяльності та оптимізацію податків і процесів на регулярній основі

KPI по податках. Ми знаємо, як платити правильні податки.

Комунікацію з фінансовими органами (корпоративним відділом, валютним контролем, фінансовим моніторингом) - ми говоримо з ними однією мовою.

Сплату штрафів, нарахованих з нашої вини в зв'язку з допущеною бухгалтером помилки без суперечок і судових розглядів.

Екстрений зв'язок 24/7. Ми дійсно відповідаємо на звернення в неробочий час, адже це, як правило, дуже терміново.

Безпеку даних. Ви знижуєте витрати на: підтримку сервера, системного адміністратора, ліцензування ПО.

Комунікацію з контролюючими органами (податковою службою, управлінням статистики, пенсійним фондом, центром зайнятості, фондом соціальної допомоги інвалідам).

bottom of page